แบตเตอรี่รถยนต์ YUASA ( YUASA Battery )

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ ภายใต้ชื่อ YUASA เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในอุตสาหกรรมต่างๆ

นอกจากนี้บริษัทฯยังทำการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองอันได้แก่ “THUNDERLITE” และ “YUCON” โดยบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิบัตร (Royalty Fee) ให้แก่บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ซึ่งจะคิดเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิด และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด

YUASA CONVENTIONAL

รุ่นขนาดสำหรับซีซี.
95D31L
80 แอมป์
305(L)
173(W)
225(H)
ปิกอัฟ2500 - 3000
95D31R
80 แอมป์
305(L)
173(W)
225(H)
ปิกอัฟ2500 - 3000
105D31L
90 แอมป์
305(L)
173(W)
225(H)
ปิกอัฟ2500 - 3000
105D31R
90 แอมป์
305(L)
173(W)
225(H)
ปิกอัฟ1600 - 3000
DIN 55 L
65 แอมป์
246(L)
175(W)
190(H)
เก๋งทั่วไปไม่เกิน 2,000
DIN 65 L
65 แอมป์
246(L)
175(W)
190(H)
บีเอ็ม, ออดี้, แดวูไม่เกิน 2,000
DIN 66 L
66 แอมป์
246(L)
175(W)
190(H)
เก๋งยุโรปไม่เกิน 2,000
DIN 75 L
75 แอมป์
306(L)
176(W)
190(H)
เก๋งยุโรป1600 - 2500
DIN 100 L
100 แอมป์
360(L)
175(W)
190(H)
เก๋งยุโรป2000 - 4000
NS60L
45 แอมป์
238(L)
128(W)
227(H)
เก๋ง - ญีปุ่น1300 - 2000
NS60LS
45 แอมป์
238(L)
128(W)
227(H)
เก๋ง - ญีปุ่น1300 - 2000
NS60R
45 แอมป์
238(L)
128(W)
227(H)
เก๋ง - ญีปุ่น1300 - 2000
NS60RS
45 แอมป์
238(L)
128(W)
227(H)
เก๋ง - ญีปุ่น1300 - 2000
N50Z
60 แอมป์
260(L)
173(W)
225(H)
เก๋ง - ญีปุ่น1600 - 3000
N50ZL
60 แอมป์
260(L)
173(W)
225(H)
เก๋ง - ญีปุ่น1600 - 3000
N70Z
70 แอมป์
305(L)
173(W)
225(H)
ปิกอัฟ2000 - 3000
N70ZL
70 แอมป์
305(L)
173(W)
225(H)
ปิกอัฟ2000 - 3000
NS100
75 แอมป์
305(L)
173(W)
225(H)
ปิกอัฟ2000 - 3000
NX120
80 แอมป์
305(L)
173(W)
225(H)
ปิกอัฟ2000 - 3000
N100
100 แอมป์
409(L)
175(W)
233(H)
บรรทุก3000 - 5000
N120
120 แอมป์
504(L)
182(W)
257(H)
บรรทุก3000 - 5000
N150
150 แอมป์
512(L)
220(W)
255(H)
บรรทุก3000 - 5000
N200
200 แอมป์
522(L)
274(W)
268(H)
บรรทุก3000 - 5000