แบตเตอรี่รถยนต์ เบนซ์ C180-240 W202 (BENZ C180-240 W202)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryDIN100 / SUPER DIN100 / DD100-MF
3K BatteryVDS100 / DIN 100
FB BatterySG-DIN100 / DIN100 EXI / SUPER GOLD DIN100 SMF
PANASONIC60038 DIN100 / DIN100-MF (60038)
YUASA-
BOLIDENDIN100 / 12MB100 SMF (DIN100)
BOSCH60038 DIN100 / S5 DIN100
PUMA Battery60038 DIN100