แบตเตอรี่รถยนต์ ฟอร์ด เอสเคป 3.0 (FORD ESCAPE 3.0)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS Battery105D31L / N50ZL / NS70L / 80D26L / ERTRA65L / Q85 / 75D26L OEM / 110D26L OEM / 65D23L DL-SMF
3K Battery105D31L / VS150L / N50ZL / NS80L / SPIDER 100L / HYBRID 80L (80D26L) / VS80L
FB BatteryNS125L / F3000L / N50ZL HERO / N50ZL / 75D23L GOLD / 80D26L GOLD
PANASONIC105D31L / 65D26L-MF / 80D26L-MF
YUASA105D31L / MF3000LMAX
BOLIDENBX135L / 108M100L / 12H70L SILVER TECH / 12H80L SILVER TECH / 12H90L SMF
BOSCH105D31L / 80D23L / 90D26L
PUMA Battery105D31L / 55D23L / 75D26L