แบตเตอรี่รถยนต์ ฟอร์ด เฟียสต้า (FORD FIESTA)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatterySUPER DIN55
3K BatteryDIN65L / VDS 65L
FB BatteryDIN65L EXI / SUPERGOLD DIN65L SMF
PANASONICDIN45 MF (544L21)
YUASA-
BOLIDENDIN43 / 12LL43 SMF
BOSCHDIN45 / DIN45L SMF
PUMA Battery54313DIN43 / DIN43L SMF (54313)