แบตเตอรี่รถยนต์ ฟอร์ด เลเซอร์ (FORD LASER)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryN50ZL / NS70L / 80D26L / ERTRA65L / Q85 / 75D26L OEM / 110D26L OEM / 65D23L DL-SMF
3K BatteryN50ZL / NS80L / SPIDER 100L / HYBRID 80L (80D26L) / VS80L
FB BatteryN50ZL HERO / N50ZL / 75D23L GOLD / 80D26L GOLD / 55D23L
PANASONIC65D26L-MF / 80D26L-MF
YUASAN50ZL / 55D23L
BOLIDEN12H70L SILVER TECH / 12H80L SILVER TECH / 12H90L SMF
BOSCH75D23L / 80D23L / 90D26L
PUMA Battery55D23L / 75D26L