แบตเตอรี่รถยนต์ ฮอนด้า ไดเมนชั่น 2.0 (HONDA DIMENSION 2.0)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryNS60L / 46B24L / D60L
3K BatteryNS60L / VS60L
FB BatteryNS60L / 55B24L / SG60L
PANASONIC46B24L
YUASANS60L / MF2000L MAX
BOLIDENNS60L / 106H60L
BOSCH65B24L
PUMA Battery65B24L