แบตเตอรี่รถยนต์ ฮอนด้า ฟรีด (HONDA FREED)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryNS40ZL / 38B19L / 38B19L DL
3K BatteryNS40ZL / VS40L / 40B19L
FB BatteryNS40ZL / 38B19L / SG40L / 34B19L / 44B19L GOLD
PANASONIC38B19L
YUASANS40ZL
BOLIDENNS40ZL / 105H44L
BOSCH42B20L
PUMA Battery42B20L / 42B19L