แบตเตอรี่รถยนต์ โตโยต้า ยาริส (TOYOTA YARIS)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryNS60L / 46B24L-MF / D60L DL-SMF
3K BatteryNS60L / HYBRID 46L / VS60L
FB BatteryNS60L / 55B24L-MF / 55B24L GOLD
PANASONIC46B24L-MF
YUASANS60L / MF2000L MAX
BOLIDENNS60L / 106H60L / 106H60L SILVER TECH / 106H60L SMF
BOSCH65B24L
PUMA Battery55B24L / NS60L