แบตเตอรี่รถยนต์ Energizer ( Energizer Battery )

แบตเตอรี่ Energizer เป็นแบตเตอรี่ระบบปิด (Maintenance Free) ทำให้ตลอดอายุการใช้งานไม่ต้องคอยดูแลเรื่องการเติมน้ำกลั่น และไม่มีการรั่วไหลของน้ำกรดออกมากัดกร่อนให้รถเกิดสนิมได้

แบตเตอรี่ Energizer ให้พลังไฟที่แรงและรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากการใช้แผ่นธาตุที่มาจากการรีดให้มีความหนาแน่นสูง ทำให้แผ่นธาตุมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ จึงทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

แบตเตอรี่ Energizer ออกแบบให้มีระบบฝาแบบพิเศษที่เป็นลิขสิทธิ์ของเจนเนอรัลมอเตอร์ สหรัฐอเมริกา สามารถทำให้ป้องกันปัญหารั่วไหลของไอน้ำกรดและรักษาการสูญเสียไอน้ำกรดได้ดีเยี่ยม จึงไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน

แบตเตอรี่ Energizer มีอายุการใช้งานกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปถึง 20%

Energizer

รุ่นขนาดสำหรับซีซี.
38B19 R/L
38 แอมป์
186(L)
126(W)
225(H)
--
42B19L
38 แอมป์
186(L)
126(W)
225(H)
--
42B20L
38 แอมป์
186(L)
126(W)
225(H)
--
46B24 R/L
(NS60, NS60L)
45 แอมป์
237(L)
128(W)
225(H)
--
55B24 R/L
45 แอมป์
237(L)
128(W)
225(H)
--
55D23 L
55 แอมป์
229(L)
172(W)
225(H)
--
80D23 L
70 แอมป์
229(L)
172(W)
225(H)
--
75D26 R/L
(NS70, NS70L)
65 แอมป์
260(L)
172(W)
225(H)
--
80D26 R/L
75 แอมป์
260(L)
172(W)
225(H)
--
75D31 R/L
(N70Z, N70ZL)
70 แอมป์
305(L)
172(W)
225(H)
--
95D31 R/L
(NX120-7, NX120-7L)
90 แอมป์
305(L)
172(W)
225(H)
--
105D31 R/L
8.0 แอมป์
305(L)
172(W)
225(H)
--
DIN43 (54313)
43 แอมป์
207(L)
174(W)
174(H)
--
DIN54 (55457, 55458)
54 แอมป์
242(L)
174(W)
174(H)
--
DIN60 (56030, 56031)
60 แอมป์
241(L)
174(W)
188(H)
--
DIN75 (57539)
75 แอมป์
277(L)
174(W)
174(H)
--
DIN80 (58039)
80 แอมป์
313(L)
174(W)
174(H)
--
DIN90 (59043)
90 แอมป์
314(L)
174(W)
188(H)
--
DIN100 (60038)
100 แอมป์
352(L)
174(W)
188(H)
--