แบตเตอรี่รถยนต์ ES ( ES Battery )

แบตเตอรี่รถยนต์ ES เป็นแบตเตอรี่ที่ผลิตออกมาโดยเน้นคุณภาพ และราคาที่ลูกค้าพึงพอใจที่สุด โดยคัดเลือกวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ที่ได้มาตราฐานควบคู่กับการทำวิจัย และพัฒนาต่อเนื่อง นำไปสู่คุณภาพของสินค้าที่ดีเยี่ยมยิ่งๆขึ้นไป

แบตเตอรี่รถยนต์ ES ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 “คุณภาพ” จะหมายถึง ความเหมาะเจาะกับความต้องการและปลอดภัยในการใช้งาน และยังให้ความมั่นใจ ว่าการให้บริการ หรือผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ ES ได้มีการออกแบบ และผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

ES Battery

รุ่นขนาดสำหรับซีซี.
6TN
110 แอมป์
263(L)
250(W)
225(H)
--
DIN 55
55 แอมป์
250(L)
180(W)
210(H)
--
DIN 65
65 แอมป์
250(L)
180(W)
210(H)
--
DIN 66
66 แอมป์
300(L)
180(W)
210(H)
--
DIN 75
75 แอมป์
300(L)
180(W)
210(H)
--
DIN 88
88 แอมป์
360(L)
180(W)
210(H)
--
DIN 100
100 แอมป์
360(L)
180(W)
210(H)
--
NS40/L
32 แอมป์
197(L)
129(W)
202(H)
--
NS40Z/ZL
35 แอมป์
197(L)
129(W)
202(H)
--
NS60/L
45 แอมป์
238(L)
129(W)
202(H)
--
NS60S/LS
45 แอมป์
238(L)
129(W)
202(H)
--
N50/L
50 แอมป์
260(L)
173(W)
202(H)
--
N50H
50 แอมป์
260(L)
173(W)
202(H)
--
N50Z/ZL
60 แอมป์
260(L)
173(W)
202(H)
--
NS70/L
65 แอมป์
260(L)
173(W)
202(H)
--
55D23/L
60 แอมป์
260(L)
129(W)
202(H)
--
N70/L
70 แอมป์
305(L)
173(W)
202(H)
--
N70H
70 แอมป์
305(L)
173(W)
202(H)
--
N70Z/ZL
75 แอมป์
305(L)
173(W)
202(H)
--
NS100/L
75 แอมป์
305(L)
173(W)
202(H)
--
E2000/L
85 แอมป์
305(L)
173(W)
202(H)
--
N100AP
90 แอมป์
408(L)
175(W)
210(H)
--
N100P
100 แอมป์
408(L)
175(W)
210(H)
--
N100H
100 แอมป์
408(L)
175(W)
210(H)
--
N120AP
110 แอมป์
504(L)
182(W)
212(H)
--
N120P
120 แอมป์
504(L)
182(W)
212(H)
--
N120H
120 แอมป์
504(L)
182(W)
212(H)
--
4DLT
130 แอมป์
508(L)
210(W)
202(H)
--
N150AP
140 แอมป์
504(L)
222(W)
212(H)
--
N150P
150 แอมป์
504(L)
222(W)
212(H)
--
N150H
150 แอมป์
504(L)
222(W)
212(H)
--
N165
165 แอมป์
504(L)
222(W)
212(H)
--
N200AP
190 แอมป์
520(L)
278(W)
218(H)
--
N200P
200 แอมป์
520(L)
278(W)
218(H)
--
N200H
200 แอมป์
520(L)
278(W)
218(H)
--