แบตเตอรี่รถยนต์ ออดี้ Q5 (AUDI Q5)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryDIN75 / DD80 DOUBLE LID
3K BatteryDIN75 / VDS75L
FB BatteryDIN77 / SG-DIN77
PANASONIC574H28DIN75
YUASADIN75
BOLIDENDIN75 / 12TL85 SILVERCH (DIN80) / 12FB85 SMF (DIN80)
BOSCHDIN75 / DIN80 (DIN 580035)
PUMA Battery57539DIN75 / DIN86 (DIN 586403)