แบตเตอรี่รถยนต์ เบนซ์ A160 (BENZ A160)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatterySUPER DIN75 / DD75-MF / DD80 DOUBLE LID
3K BatteryDIN75 / VDS 75L
FB BatteryDIN77 / SUPER GOLD DIN77 SMF
PANASONIC574H28 DIN75 / DIN75-MF (574H28L)
YUASADIN75
BOLIDEN12FB75 SILVERCH (DIN75) / 12FB85 SMF (DIN80)
BOSCHS5 DIN75
PUMA Battery57539 DIN75