แบตเตอรี่รถยนต์ เบนซ์ C180-240 W203 (BENZ C180-240 W203)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryDIN75 / D80 / SUPER DIN75 / DD75-MF / DD80 DOUBLE LID
3K BatteryDIN75 / VDS 75L
FB BatteryDIN77 / SG-DIN77 / DIN77 EXI / SUPER GOLD DIN77 SMF
PANASONICDIN75-MF (574H28L)
YUASADIN75
BOLIDEN12FB75 SILVERTECH (DIN75) / 12FB85 SMF (DIN80)
BOSCHDIN75
PUMA Battery57539 DIN75