แบตเตอรี่รถยนต์ ฟอร์ด 5D23 (FORD 5D23)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryN50ZL / Q85
3K BatteryN50ZL / VS80L
FB BatteryN50ZL / 55D23L
PANASONIC55D23 / 65D26L
YUASAN50ZL / 55D23
BOLIDEN12H70L
BOSCH75D23L
PUMA Battery55D23