แบตเตอรี่รถยนต์ ฟอร์ด โฟกัส (FORD FOCUS)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatterySUPER DIN55
3K BatteryDIN65L /
VDS 65L
FB BatteryDIN65L EXI / SUPERGOLD DIN65L SMF
PANASONICDIN45 MF (544L21) / DIN65L-MF (562H25L)
YUASA-
BOLIDEN12LL43 SMF / 12VB65 SILVER TECH (DIN65)
BOSCHDIN45L SMF / S5 DIN55L
PUMA BatteryDIN43L SMF (54313) / DIN62 SMF