แบตเตอรี่รถยนต์ ฮอนด้า แอคคอร์ด (HONDA ACCORD 98-13)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryNS60L / 46B24L / D60L DL / N50ZL / NS70L / 80D26L / ERTRA65L / Q85 / 75D26L OEM / 110D26L OEM / 65D23L DL / N50Z / NS70R / 80D26R / ERTRA65R / 46B24L / D60L DL
3K BatteryNS60L / HYBRID46L / VS60L / N50ZL / NS80L / SPIDER 100 (80D26L) / HYBRID 80L (80D26L) / VS80L / N50Z / NS80R / SPIDER 100 (80D26R) / VS80R
FB Battery55D23L / N50ZL / Q85 / NS60L / 55B24L / 55B24L GOLD / N50ZL HERO / 75D23L GOLD / 80D26L GOLD / N50Z HERO / N50Z / 75D23R GOLD / 80D26R GOLD
PANASONIC55D23L / 46B24L / 65D26L / 80D26L / 65D26R / 80D26R
YUASA-
BOLIDEN106H60L SILVER TECH / 106H60L / 12H70L SILVER TECH / 12H80L SILVER TECH / 12H90L
BOSCH65B24L / 80D23L / 90D26L / 80D23R / 90D26R
PUMA BatteryNS60L / 55D23L / 75D26L / 55D23R / 75D26R