แบตเตอรี่รถยนต์ โตโยต้า บริโอ้ (TOYOTA BRIO)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS Battery40ZL / 38B19L
3K Battery40ZL / VS40L
FB Battery40ZL / 38B19L / SG40L
PANASONIC38B19L
YUASA40ZL
BOLIDEN40ZL / 105H44L
BOSCH42B20L
PUMA Battery42B20L