แบตเตอรี่รถยนต์ ฮอนด้า ซีวิค ปี 92-98 (HONDA CIVIC 92-98)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryNS60R / 46B24R / D60R DL
3K BatteryNS60R / HYBRID46R / VS60R
FB BatteryNS60R / 55B24R GOLD
PANASONIC46B24R
YUASANS60R / MF2000R MAX
BOLIDENNS60R / 106H60 SILVER TECH
BOSCH65B24R
PUMA BatteryNS60R