แบตเตอรี่รถยนต์ ฮอนด้า แจ๊ซ (HONDA JAZZ)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryNS40ZL / 38B19L / 38B19L DL-SMF
3K BatteryNS40ZL / VS40L / 40B19L-MF
FB BatteryNS40ZL / 38B19L / SG40L / 44B19L GOLD SMF
PANASONIC38B19L
YUASANS40ZL
BOLIDENNS40ZL / 105H44L
BOSCH42B20L
PUMA Battery42B20L / 42B19L