แบตเตอรี่รถยนต์ นิสสัน ทิด้า (NISSAN TIIDA)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryNS60L / 46B24L / D60L / NS40ZL / 38B19L-MF / 38B19L DL-SMF / NS60L / 46B24L-MF / D60L DL-SMF
3K BatteryNS40ZL / 40B19L-MF / VS40L / NS60L / HYBRID 46L / VS60L
FB BatteryNS40ZL / 34B19L-MF / 44B19L GOLD SMF / NS60L / 55B24L-MF / 55B24L GOLD
PANASONIC38B19L-MF / 46B24L-MF
YUASANS60L / MF2000L MAX
BOLIDEN105H44LSMF (NS40ZL) / 106H60L SILVER TECH / 106H60L SMF
BOSCH42B20L / 65B24L
PUMA Battery65B24L / 42B19L / NS60L