แบตเตอรี่รถยนต์ โปรตอน เพอร์โซนา (PROTON PERSONA)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryG55 / N50Z
3K BatteryDIN65R / N50Z / VDS 65R
FB BatteryDIN65R EXI / N50Z / SUPER GOLD DIN65R SMF
PANASONICDIN65R-MF (562H25R) / 65D26R-MF
YUASA-
BOLIDEN12VB65L SILVERCH (DIN65R) / 12H70 SILVER TECH / 12H80 SILVER TECH / 12H90SMF
BOSCHDIN55R / S5 DIN55R / 90D26R
PUMA Battery55548 DIN62 / 55548 (DIN65R) / 55D23R