แบตเตอรี่รถยนต์ โตโยต้า โซลูน่า (TOYOTA SOLUNA)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryNS40Z / NS60R / 46B24R-MF / D60R DL-SMF
3K BatteryNS40Z / NS60R / HYBRID 46R / VS60R
FB BatteryNS40Z / NS60R / 55B24R-MF / 55B24R GOLD
PANASONIC38B19R-MF / 46B24R-MF
YUASANS60R / MF2000R MAX
BOLIDENNS60R / 12H60R / 105H44SMF (NS40Z) / 106H60 SILVER TECH / 106H60 SMF
BOSCH42B20R / 65B24R
PUMA Battery65B24R / 42B19R / NS60R