แบตเตอรี่รถยนต์ โฟล์กสวาเกน คาราเวลล์ (VOLKSWAGEN CARAVELLE)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryDIN75 / DD75-MF / DD80 DOUBLE LID
3K BatteryDIN75 / VDS 75L
FB BatteryDIN77 EXI / SUPER GOLD DIN77 SMF
PANASONIC574H28 DIN75
YUASADIN75
BOLIDENDIN75 / 12FB75 SILVERCH (DIN75) / 12FB85 SMF (DIN80)
BOSCHDIN75 / S5 DIN75
PUMA Battery57539 DIN75