แบตเตอรี่รถยนต์ วอลโว่ 850 (VOLVO 850)

ยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่
GS BatteryDIN75 / DD80-DL
3K BatteryDIN75 / VDS75L
FB BatteryDIN77 / SG-DIN77
PANASONIC574H28DIN75
YUASADIN75
BOLIDENDIN75
BOSCHDIN75
PUMA Battery57539DIN75