ควรถอดขั้วแบตออกเมื่อไม่ได้ใช้รถยนต์นานหลายวัน จริงหรือไม่!!

มีลูกค้าหลายท่าน ที่มีรถยนต์หลาย ๆ คันและสลับกันใช้ ทำให้รถบางคันถูกจอดทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานเลย บางทีนานเป็นสัปดาห์ การถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนั้น จะเป็นการตัดระบบการจ่ายและดึงกระแสไฟฟ้าระหว่างแบตเตอรี่กับตัวเรา เมื่อเราถอดขั้วออก จะทำให้เราต้องรีเซ็ทนาฬิกา วิทยุ รวมถึงค่าฟังก์ชั่นต่างๆ ในตัวรถใหม่ รวมถึงการถอดเข้าออกบ่อยจะทำให้ให้ขั้วแบตเตอรี่เสียหายด้วย ซึ่งมีผลโดยตรงกับการจ่ายกระแสไฟ ในกรณีของการถอดขั้วออก เราจะใช้เช็คปัญหาเรื่องไดชาร์จและไฟรั่วเท่านั้น ดังนั้นก่อนจอดรถทุกครั้ง เราต้องปิดไฟทุกจุดในรถ รวมถึงตรวจดูไฟหน้าและไฟเก่งด้วยว่าลืมดับหรือไม่ รวมถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในครั้งต่อไป ควรเลือกแบตที่มีค่ากำลังสตาร์ท CCA สูงไว้ก่อนจะช่วยได้ค่ะ