N200 3K

แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำขนาดใหญ่ 12 V. 200AH สำหรับเครื่องไฟร์ปั๊มและเครื่องเจนเนอร์เรเตอร์ ที่ใช้ในอาคารสูง หรือ โรงงานอุตสาหกรรม

โทรสั่งได้ที่ คลังแบตเตอรี่ 02-8932324, 02-4171132, 081-3411848, 089-1369960