ระบบ ISS คืออะไร (Start Stop System)

ระบบนี้เป็นเสมือนตัวเปิด-ปิดระบบการทำงานของเครื่องยนต์ ซึ่งระบบนี้จะทำงานเมื่อรถของผู้ขับขี่จอดสนิทหรือติดไฟแดง ระบบก็จะทำหน้าที่ในทันที โดยการดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้โดยตรงค่ะ โดยผู้ขับขี่สามารถเลือกเปิดหรือปิดระบบนี้ได้