วิธีตรวจเช็คไฟรั่ว ๆ ง่าย ๆ ที่ทำได้ด้วยตัวเอง

1. ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในรถ ปิดสวิทซ์กุญแจ รวมถึงปิดประตูรถทุกบาน
2. ใช้แอมป์มิเตอร์ต่ออนุกรมเข้าไปแทนที่ เพื่อทำการวัดค่าที่ตัวรถ
3. ปกติรถทั่วไปจะกินไฟอยู่ที่ 0.5 มิลลิแอมป์ ถ้าวัดได้เกินกว่านี้บ่งชี้ว่าอาจมีไฟรั่วแล้ว
4. ควรระมัดระวังขณะวัดด้วยแอมป์มิเตอร์ห้ามบิดกุญแจ ON เพราะอาจทำให้มิเตอร์เสียได้
5. ปัญหากระแสไฟรั่วเป็นปัญหาสำคัญ เพราะจะทำให้เราสตาร์ทรถไม่ติดเมื่อจอดไว้นานๆ เพราะมีการดึงกระแสไฟออกจากแบตเตอรี่เรื่อย ๆ ขณะดับเครื่องยนต์
6. หากตรวจพบรถมีกระแสไฟรั่ว ควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คสายไฟ เพื่อหาจุดรั่วที่ศูนย์รับบริการทันทีค่ะ