การสำรองไฟขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่

การเปลี่ยนแบตสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่มีกล่อง ECU (กล่องควบคุมการทำงานของรถ) หากไม่มีการสำรองไฟฟ้าก็อาจทำให้รถเกิดความผิดปกติบางอย่าง ไม่ถึงกับทำให้กล่องเสียหาย แต่อาจจะทำงานรวน และอาจต้องนำรถยนต์เข้าไป RESET ค่ามาตรฐานใหม่ในศูนย์บริการค่ะ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ของรถ เช่น วิทยุ และกระจกไฟฟ้า ก็ต้อง Reset ใหม่เช่นกัน

** ขอขอบคุณภาพจาก PUMA BATTERY