แบตเตอรี่สามารถใช้น้ำธรรมดาเติมได้หรือไม่

แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น จะเหมาะกับการใช้งานสำหรับรถยนต์ที่มีการวิ่งเยอะ เพราะมีข้อดีคือสามารถทนต่อการใช้งานหนัก และความทนความร้อนได้เป็นอย่างดี แต่หากเราเลือกใช้แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำ ข้อสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการดูแลและเติมน้ำกลั่นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ ทุก ๆ 1,000 กิโลเมตร อย่าปล่อยให้น้ำในหม้อแบตขาด หรือแห้งเด็ดขาด เพราะอาจทำให้แผ่นธาตุช๊อต หรือแตกหักได้ ส่วนน้ำที่ใช้เติม ควรเป็นน้ำกลั่นสำหรับเติมแบตเตอรี่เท่านั้น เพราะน้ำกลั่นจะมีความบริสุทธิ์มาก จะทำให้เกิดปฏิกริยาสมบูรณ์ และเกิดการนำไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีจำหน่ายทั่วไปคือ เป็นสีขาว และสีชมพูไม่แนะนำให้ใช้น้ำเปล่าชนิดอื่น ๆ หรือน้ำโซดาเติมแบตเตอรี่ เพราะอาจมีตะกอนตกค้าง แม้แบตเตอรี่ของท่านจะไม่พังในทันที แต่อาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลงได้