แบตแห้ง คือ แบตที่ไม่มีน้ำใช่ไหม ?

คำว่าแบตเตอรีแห้ง ที่คนไทยเรียกกันส่วนใหญ่ มักจะใช้เรียกแบตที่ไม่ต้องคอยเติมน้ำกลั่นและไม่มีรูเติมน้ำ ฝาปิดสนิทแต่ด้านในก็ยังมีน้ำกรดสำหรับทำปฏิกริยากับแผ่นธาตุ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพียงแต่แผ่นธาตุจะเป็นชนิดไม่กินน้ำกลั่น และตัวบรรจุภัณฑ์จะสามารถป้องกันการระเหยของน้ำกลั่นได้ดี  ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องดูแล และไม่ต้องคอยตามน้ำกลั่นแบตเตอรี่ แต่แบตชนิดนี้จะไม่เหมาะกับการใช้งานหนัก หรือ งานที่ต้องมีการชาร์จเข้าไฟเข้าสูงนะคะ